2008

Divadelní snažení v roce 2008 směřovalo k uvedení nové hry, s jejímž nastudováním se začalo již před prázdninami roku 2007. Za tímto účelem absolvoval soubor i výjezdní soustředění v Mrákotíně, které bylo věnováno hudební složce připravované hry a nácviku písní pod vedením Miluše Havlíkové. Přesto si soubor činnost zpestřil prázdninovým workshopem pod vedením Petra Meissela, herce Činoherního klubu v Praze, který je velkým příznivcem našeho souboru. Dvoudenní seminář byl věnovám základům divadelního a televizního herectví a jeho rozdílům ve výrazových prostředcích. V září se začalo finišovat na nové hře a tak po roce a půl došlo v roce 2008, v jeho samotném závěru, k uvedení frašky se zpěvy z pera Johana Nepomuka Nestroye "Lumpacivagabundus". Premiéra představení se uskutečnila v sobotu 13.prosince 2009 od 19.00 hod. před nabitým sálem stonařovského KD, kdy na 400 diváků tleskalo pěveckým i tanečním číslům již v průběhu hry. Úprava předlohy Z.Bittl a V.Hamšík, hudba J.J.Fiala, texty J.Motl, úprava písní M.Havlíková, kostýmy J.Šmardová, světla E.Zvěřina, zvuk R.Měrtlová, text sleduje J.Šmardová, výroba scény kolektiv DS. Režie Milan Šindelář j.h.Ve hře se představili Jaroslav Tominec (Stonařov) v roli truhlářského tovaryše Klížka, Ivo Toth (Stonařov) v roli ševcovského tovaryše Knejpa, Ivan Šulc (Stonařov) v roli krejčovského tovaryše Jehličky, Stanislav Málek (Stonařov) v rolích prodejce losů Kočébra, malíře a sloužícího u Jehličky, Julie Tomincová (Stonařov) v rolích madam Palpiti a služebné u Hoblinků, Anna Dvořáková (Stonařov) v rolích madam Laury, novomanželky Štrůdlové a služebné u Hoblinků, Dana Tothová (Stonařov) v rolích madam Kamily a služebné u Hoblinků, Lena Doležalová (Stonařov) v rolích Pepičky, dcery mistra Hoblinky a číšnice Bětky, Luděk Doležal (Stonařov) v rolích ženicha Štrůdla, Cmírala, výherce v lotynce, Koupila, zákazníka v krejčovském saloně a Jaroslav Rod (Stonařov) v rolích hostinského a Pučíka, Jehličkova přítele.

Na základě novinových článků a zápisů z kronik sestavil Mgr.Ivan Šulc

 Na záložce vpravo pod letopočtem 2008 si můžete prohlédnout fotografie z těchto akcí:


Kontakt

Anna Dvořáková, principálka souboru a ředitelka spolku, mob. 603443143

Divadelní soubor Stonařov, z.s.
Stonařov 127
588 33 Stonařov
IČ 65761430
Bankovní spojení: 133999030/0300
tel. 603443143

PODPORUJÍ NÁS:
Městys Stonařov
Autodoprava Drštička
Zdeňka Krejčová - MISSHA Jihlava
Ondřej Krejča - Zemní práce
IPOS Jihlava spol. s r.o.
Armyshop Sniper Jihlava - Jaroslava Kolarčíková


Mgr. Ivan Šulc, manažer spolku, mob. 731415219