1999

Rok 1999 byl rokem očekávání jak souboru samotného, rodinných příslušníků herců i široké veřejnosti. Na duben byla totiž ohlášena premiéra hry Jana Drdy "Dalskabáty, hříšná ves". Nutno podotknout, že režiséru Petru Vaňkovi se podařilo díky převaze žen v souboru zcela originálně ztvárnit Peklo. Premiéra proběhla v sobotu 17.dubna 1999 od 19.30 v sále KD ve Stonařově. Ve hře hráli Helena Šilhavá (Stonařov) postavu Marijány Plajznerové, vdovy po hrobaři, Jan Šimek j.h.(Telč) postavu venkovského čerta Trepifajksla, později Matesa, Anna Dvořáková (Stonařov) postavu čerta Ichthuriela a faráře Ignáce Louly, Lenka Doležalová (Stonařov) postavu vládce pekel knížete Belzebuba, Šárka Glösslová (Stonařov) postavu čerta Solfernuse, pekelného prokurátora, Helena Mušková (Stonařov) postavu čerta Belfegora, pekelného guvernéra, Ivan Šulc (Stonařov) postavu kostelníka Aloise Piškytla, Božena Nechvátalová (Stonařov) postavu bohaté vdovy po mlynářovi Majdalénu Pučálkovou, Luděk Doležal (Stonařov) postavu kováře Ondřeje Tyburce, Renáta Měrtlová (Stonařov) postavu kovářovy ženy Dorotky, Petr Měrtl (Stonařov) postavu kovářského pomocníka Honzy Mračna, Lucie Doanová (Stonařov) postavu farské děvečky Mančinky, Karel Komínek j.h. (Nevcehle) postavu potulného komedianta Lupina. Autory hudby k představení byli Vít Liška a Lubomír Zadina, světla a zvuk měl na starosti Emil Zvěřina, text sledovala Marcela Krpálková, technická spolupráce Jiří Nechvátal. Režie Petr Vaněk j.h. Na scéně se podíleli výhradně členové souboru v čele s Ivanem Šulcem. Činnost divadelního souboru sponzorsky podpořili firmy P+M Regina, Salon Eliot, Narpex Jihlava, Dart k.s.Nevcehle, Restaurace Stonařov, MUDr.Jiří Havránek a v neposlední řadě Obec Stonařov. 

Na základě novinových článků a zápisů z kronik sestavil Mgr.Ivan Šulc

Kliknutím na odkaz nebo na záložce vpravo pod letopočtem 1999 si můžete prohlédnout fotografie z těchto akcí:


Kontakt

Anna Dvořáková, principálka souboru a ředitelka spolku, mob. 603443143

Divadelní soubor Stonařov, z.s.
Stonařov 127
588 33 Stonařov
IČ 65761430
Bankovní spojení: 133999030/0300
tel. 603443143

PODPORUJÍ NÁS:
Městys StonařovMgr. Ivan Šulc, manažer spolku, mob. 731415219