2006

I v tomto roce pokračovala spolupráce s režisérem Milošem Stránským. V březnu, přesně v pátek 24.března 2006, jsme se s hrou Zvědavé ženy zúčastnili soutěžní přehlídky Třešťské divadelní jaro 2006. Postupně však došlo k úbytku aktivních herců a bylo upuštěno od záměru nastudovat třetí italskou komedii v řadě. Vybrána byla komedie V.K.Klicpery Potopa světa, tedy po dvou předchozích "italských" opět česká divadelní klasika. Po roční přestávce na nás opět vyšlo uspořádání únorového masopustního průvodu masek a následného maškarního plesu. Postupně se však začalo pracovat na nové divadelní hře, v červnu např.výrobou scény. V tomto měsíci jsme si udělali již tradiční zakončení divadelní sezóny, tentokrát v kabinách na fotbalovém hřišti a za účasti režiséra Miloše Stránského a jeho paní. Bohužel jsme se dozvěděli i jednu nepříjemnou zprávu - stěhování pana režiséra z Jihlavy do Plzně a tedy ukončení dosavadní spolupráce. Ke cti režiséra však nutno podotknout, že přislíbil za sebe adekvátní náhradu a dokončení rozpracované divadelní hry. Nastalo období seznamování se a spolupráce s novým režisérem Milanem Šindelářem z Třeště, hercem Horáckého divadla v Jihlavě. Změna na režisérském postu se zcela zákonitě odrazila i v pojetí hry samotné, došlo i na zařazení loutek. Na konci prázdnin si udělala část souboru výlet do pivovaru v Dalešicích na ochutnávku piv z malých pivovarů. S příchodem podzimu bylo jasné, že premiéru v roce 2006 nestihneme. Bylo rozhodnuto o uvedení hry v březnu roku 2007. 

Na základě novinových článků a zápisů z kronik sestavil Mgr.Ivan Šulc

Přímým kliknutím na odkaz nebo na záložce vpravo pod letopočtem 2006 si můžete prohlédnout fotografie z těchto akcí: