1998

Rok 1998 byl rozjezdovým rokem. Kmenoví členové souboru provedli nábor nových herců, přičemž oslovili i ochotníky z okolních obcí, především ale byla navázána spolupráce s Petrem Vaňkem, zkušeným režisérem z Polné. Vedoucím souboru byla zvolena Anna Dvořáková. K nastudování byla vybrána divadelní hra Jana Drdy "Dalskabáty, hříšná ves", pohádková komedie z vesnického prostředí. Ostatně komedie souboru učarovaly i v dalších letech. Začalo se tedy zkoušet s tím, že premiéra "Dalskabát" bude na jaře roku 1999.

Na základě novinových článků a zápisů z kronik sestavil Mgr.Ivan Šulc


Kontakt

Anna Dvořáková, principálka souboru a ředitelka spolku, mob. 603443143

Divadelní soubor Stonařov, z.s.
Stonařov 127
588 33 Stonařov
IČ 65761430
Bankovní spojení: 133999030/0300
tel. 603443143

PODPORUJÍ NÁS:
Městys StonařovMgr. Ivan Šulc, manažer spolku, mob. 731415219