2002

Rok 2002 byl odpočinkovým rokem. Byla potvrzena další spolupráce s režisérem Petrem Vaňkem z Polné a dlouhé měsíce se vybírala hra. Došlo k částečné obměně souboru. Nakonec byla vybrána hra V.K.Klicpery "Každý něco pro vlast" a začalo se zkoušet s tím, že premiéra bude na začátku roku 2003. 

Na základě novinových článků a zápisů z kronik sestavil Mgr.Ivan Šulc

 


Kontakt

Anna Dvořáková, principálka souboru a ředitelka spolku, mob. 603443143

Divadelní soubor Stonařov, z.s.
Stonařov 127
588 33 Stonařov
IČ 65761430
Bankovní spojení: 133999030/0300
tel. 603443143

PODPORUJÍ NÁS:
Městys StonařovMgr. Ivan Šulc, manažer spolku, mob. 731415219