Stonařov 20.2.2010 Masopustní průvod

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a1-masopust-stonarov-20-2-2010-peltan-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a1-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a2-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a8-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a9-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a10-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a11-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a12-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a14-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a17-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a18-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a20-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a21-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a22-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a23-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a25-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a26-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a27-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a28-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a29-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a31-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a34-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a35-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a36-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a37-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a39-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a41-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a42-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a43-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a44-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a45-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a46-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a47-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a48-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a49-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a51-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a52-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a53-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a54-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a55-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a57-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a58-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a59-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a60-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a61-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a62-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a64-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a65-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a66-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a67-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a68-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a69-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a71-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a72-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a73-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a74-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a75-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a76-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a77-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a78-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a79-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a80-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a81-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a82-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a83-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a84-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a85-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a86-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a87-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a88-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a89-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a90-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a91-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a92-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a93-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a95-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a96-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a97-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a98-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a99-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a100-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a103-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a105-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a106-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a107-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a108-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a110-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a111-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a113-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a114-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a115-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a116-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a119-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a121-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a122-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a123-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a125-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a126-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

/album/stonarov-20-2-2010-masopustni-pruvod/a127-masopust-stonarov-20-2-2010-toth-jpg/

—————

—————


Kontakt

Anna Dvořáková principálka souboru a ředitelka spolku

Divadelní soubor Stonařov
Stonařov 127
588 33 Stonařov
IČ 65761430
Bankovní spojení: 133999030/0300
tel. 603443143

PODPORUJÍ NÁS:
Městys Stonařov
Radek Čech - Autobusová doprava, s.r.o.
Václav Daněk - IMEX Nábytek Olešná
Autodoprava Drštička
Zdeňka Krejčová - MISSHA Jihlava
Ondřej Krejča - Zemní práce
IPOS Jihlava spol. s r.o.
Armyshop Sniper Jihlava - Jaroslava Kolarčíková